Scroll to Discover
back to top

O NAMA

Firma Pacomm osnovana je 1997.god sa idejom da se industriji prostora ex-Jugoslavije omogući pristup tada nedostupnim, modernim materijalima i tehnologijama.

Pacomm se tokom prethodnih godina pozicionirao kao pouzdan i siguran partner u sektorima energetike, rudarstva, opšte industrije u oblastima elektro-izolacionih materijala, elektro-opreme, opštih mašinskih materijala, inzenjerske plastike. Takođe smo se posvetili i razvoju sektora usluga u oblastima elektro-energetike i automatike. Ostvarili smo uspešna partnerstva sa vodećim svetskim proizvođačima opreme i materijala kao što su Krempel Gmbh i Hyundai Electric.

Naša želja je da svojim poslovanjem utičemo na poboljšanje kvaliteta života zajednice unutar koje funkcionišemo. Želimo da radimo sa modernim tehnologijama, materijalima i tehničko-tehnološkim rešenjima. Želimo da budemo organizacija koja konstantno uči i razvija se.

U fokusu našeg poslovanja je uvek krajnji korisnik kome služimo sa pravim stručnim savetom, kvalitetom robe i usluga koje se isporučuju, odabirom pravih isporučilaca sa kojima Pacomm sarađuje, stalnim obrazovanjem i usavršavanjem zaposlenih.