Scroll to Discover
back to top

Tokom više od 20 godina poslovanja, Pacomm se isprofilisao kao jedan od vodećih snabdevača domaće i regionalne industrije u oblastima elektro-energetske opreme, elektro-izolacije i materijala, inženjerske plastike i zaptivnih materijala.

Pacomm vam pruža širok spektar usluga u projektovanju, upravljanju projektima i izvođenju radova na poljima elektro-energetike i industrijske automatizacije. Naši inženjeri imaju iskustva sa projektima na područjima Evrope, Afrike, Bliskog Istoka, Jugo-istočne Azije i Australije.

Preuzmite kompletne kataloge naših partnera

DOBRO DOŠLI NA PREZENTACIJU KOMPANIJE PACOMM DOO.

Pacomm je više od 20 godina jedan od preferiranih isporučilaca elektroenergetske opreme, elektro izolacionih i zaptivnih materijala, i inženjerskih plastika na području Zapadnog Balkana. Ovde možete videti detaljni pregled našeg programa i glavnih partnera isporučilaca. Pored segmenta trgovine, posvetili smo se i razvoju sektora usluga u oblastima elektroenergetike i industrijske automatizacije. Radi vaše pogodnosti, katalozi odabranih grupa proizvoda postavljeni su u download sekciji.